WARDA MạC THị BưởI

WARDA MạC THị BưởI Warda delivery

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số


Warda Mạc Thị Bưởi

71/7 Mạc Thị Bưởi
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 21:30
Thứ Ba
11:00 - 21:30
Thứ Tư
11:00 - 21:30
Thứ Năm
11:00 - 21:30
Thứ Sáu
11:00 - 21:30
Thứ Bảy
11:00 - 21:30
Chủ Nhật
Đóng cửa