WARDA MạC THị BưởI

WARDA MạC THị BưởI Warda delivery

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 38 233 822


Warda Mạc Thị Bưởi

71/7 Mạc Thị Bưởi
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
12:00 - 21:30
Thứ Ba
12:00 - 21:30
Thứ Tư
12:00 - 21:30
Thứ Năm
12:00 - 21:30
Thứ Sáu
12:00 - 21:30
Thứ Bảy
12:00 - 21:30
Chủ Nhật
Đóng cửa